SKU: 2000001104774
ใยกรองฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ PF006
Instock
฿ 220

120 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ใยกรองฝุ่น เครื่องฟอกอากาศ PF006 อมร อีเล็คโทรนิคส์ อมรออนไลน์
สามารถใช้กับเครื่องฟอกอากาศได้ทุกชนิด
สามารถตัดตามขนาดใยกรองฝุ่นตัวเดิมได้เลย
 
line amornonline