ข้อกำหนดและเงื่อนไข : สำหรับสมาชิกอมร ออนไลน์  ("สมาชิก")

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะเป็นสมาชิก โดยรับทราบ ตกลง และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าตกลงให้ บริษัท อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (เรียกว่า “บริษัท”) ดำเนินการให้บริการเว็บไซท์และรับสมัครให้ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจนกว่าบริษัทยกเลิกการเป็นสมาชิกของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้าพเจ้ายอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางบริษัทเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อสินค้าของสมาชิกแต่ละราย รายการโปรโมชั่นสินค้าแต่ละประเภท และ/หรือนโยบายทางการตลาดของบริษัท

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการให้บริการเว็บไซต์และการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกได้โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว

ข้าพเจ้ายอมรับและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่บริษัทกำหนดไว้ขณะลงทะเบียนใช้บริการเว็บไซต์และรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยบริษัทมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้าพเจ้าตกลงและยอมรับว่าบริษัทมีสิทธิ์เด็ดขาดฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเป็นสมาชิก/โปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่มีปัญหาขัดแย้งจากการเป็นสมาชิก คำชี้ขาดของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากคุณไม่ประสงค์ที่จะรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัท และ/หรือ บริษัทในเครือ และ/หรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรทางการค้ากับบริษัท โปรดติดต่อบริษัทมาที่ online@amorngroup.com หรือฝ่ายบริการลูกค้าที่หมายเลข 02-482-1326 ได้ทุกวัน ตั้งแต่ 9.00 น. จนถึง 18.00 น. วันทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 

 


line amornonline