SKU: 8859685400320
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สีขาว 3031 50ชิ้น/กล่อง
Instock
฿ 129

89 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สีขาว YAMADA รุ่น3031 50ชิ้น/กล่อง

-หน้ากากอนามัยการแพทย์ สีเขียว ฟิลเตอร์การกรอง 3 ชั้น
-ผ้าใยสังเคราะห์แบบไม่ทอ กันละอองน้ำ
-ชั้นกรองเมลต์โบลน กรองฝุ่น และเชื้อแบคทีเรีย 99%
-ผ้านาโนแอนตี้แบคทีเรีย ยับยั้งแบคทีเรีย และกันละอองน้ำ
-ฟิลเตอร์สามารถกรองเชื้อแบคทีเรีย ขนาดอนุภาค 3.0
-กรองฝุ่นละอองและอนุภาคขนาดเล็ก ขนาดอนุภาค 0.1 ไมครอน
-สามารถป้องกันสารคัดหลั่งและการกระเซ็นของเลือด
line amornonline