SKU: 2000001486726
ไบเมนทอล ตู้เย็น ชมพู-ฟ้า (O)
Instock
฿ 189

125 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม

ไบเมนทอล ตู้เย็น ชมพู-ฟ้า (O) อมร อีเล็คโทรนิคส์ อมรออนไลน์ อะไหล่ อะไหล่ตู้เย็น ไบเมนทอล ตู้เย็นโตชิบา ตู้เย็น ไบเมนทอลตู้เย็น ไบเมนทอน

  • ไบเมนทอลตู้เย็น
  • ชมพู-ฟ้า (O)
  • ใช้สำหรับตู้เย็นยี่ห้อทั่วไป
  • อะไหล่ตู้เย็น
line amornonline