SKU: 2000001855980
เสาอากาศโทรทัศน์ OUTDOOR SIS 5E รุ่น 777
Instock
฿ 239

169 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
  • เสาอากาศโทรทัศน์ OUTDOOR SIS 5E
  • รุ่น 777
  • สำหรับใช้ภายนอก
  • รองรับดิจิตอลทีวี 100 ช่อง
line amornonline