SKU: 2000001855997
เสาอากาศโทรทัศน์ OUTDOOR SIS 6E รุ่น 999
Instock
฿ 249

179 ฿

รายละเอียด
รายละเอียดเพิ่มเติม
  • เสาอากาศโทรทัศน์ OUTDOOR SIS 6E
  • รุ่น 999
  • สำหรับใช้ภายนอก
  • รองรับดิจิตอลทีวี 100 ช่อง
line amornonline